IKAZIA KUNSTWERK

 
 
 
IKAZIA KUNSTWERK
IKAZIA Ziekenhuis
10.2012

Ontwerp voor een glazen kunstwerk op verzoek van de directie van het Ikazia Ziekenhuis. Conceptueel uitgangspunt voor het kunstwerk was de zin “Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd“. In samenwerking met fotograaf Oscar Seijkens en glasbewerkingsbedrijf GBB is een beeld ontwikkeld bestaande uit twee glasplaten die elkaar kruisen. Tesamen vormen ze twee handpalmen die een koesterend beeld vormen, representatief voor de zorgomgeving en filosofie van het Ikazia ziekenhuis. De glasplaten zijn middels zeefdruk en diverse diepstraal technieken voorzien van het beeld van de twee handen.

 

In dienst van EGM Architecten
Foto's: Evert van Reijswoud/ EGM Architecten